il-mak200png
ulfog200png
serpas200png
seripek200png

Danışmanlık ve Teknik Destek

SERDAROĞLU ŞİRKETLER GRUBU A.Ş.  belediyelere, vektör kontrol hizmeti yapan tüm kamu ve özel kuruluşlara, konusunda uzman ekibiyle ücretsiz olarak danışmanlık ve teknik destek hizmeti vermektedir.

SERDAROĞLU ŞİRKETLER GRUBU A.Ş. , kent zararlıları olarak tanımlanan sivrisinek, karasinek, hamam böceği, kene, fare gibi vektör popülasyonlarının insan sağlığını tehdit etmeyecek düzeyde tutulması, bu vektörlerden bulaşabilecek sıtma ,KKKA, batı nil virüsü, tifo gibi hastalıkların yayılmasının önlenmesi, bilimsel mücadele yöntemleriyle çevre ve toplum sağlığının korunması amacı ile uluslararası standartlarda bilimsel altyapının oluşturulması, uygulama programının belirlenmesi ve kontrol edilmesi, uygulamalara yönelik verilerin toplanması ve değerlendirilmesi ile hem mücadele ekibi hem de halkın eğitilmesi ve bilinçlendirilmesi, sonuçların bilimsel ortamlarda sunulması konularında sınırsız Danışmanlık ve Teknik Destek sunmaktadır.

* Tür tayinlerinin yapılması,
* Popülasyon yoğunluğunun belirlenmesi,
* Verilerin değerlendirilmesi,
* Üreme alanlarının tespiti ve haritalanması,
* İnsektisitlere karşı direnç ve etkinlik tespiti,
* Entegre Vektör Mücadele Programı (IMP) oluşturulması,
* Çevre ve insan sağlığına zarar vermeyecek mücadele tekniklerinin geliştirilmesi ve uygulanması,
* Uygulamaların kontrolü, gibi tüm bilimsel çalışmalar için bizimle iletişime geçebilirsiniz.