Alan Spreyleri

CYPHENIL 400 EC

GÜÇLÜ ÖLDÜRÜCÜ, DÜŞÜRÜCÜ VE SİNERJİST ETKİLİ- ULV, SİSLEME, SPREYLEME YÖNTEMLİ İNSEKTİSİT

Tabiatta kolay parçalanabilen, birikim yapmayan, çevreye zarar vermeyen bir üründür.

– Çok düşük dozlarda bile etkili ve ekonomik formülasyon şekline sahiptir.
– Çok hızlı düşürücü ve kuvvetli öldürücü etkiye sahiptir.
– Sinerjist etkiye sahiptir
– Hedef dışı canlılara karşı çok düşük toksisitededir.

Close up Aedes albopictus dead (Stegomyia albopicta), also known as (Asian) tiger mosquito or forest mosquito isolated on white background

– Çok güçlü öldürücü etki (Killing etki)
– Hızlı bir düşürücü etki (Knock-down etki)
– Bağışıklık çökertici ve peformansı yükselten sinerjist madde içerir (PBO)

PERMAK FORT EC

ULV, SICAK SİSLEME, SPREYLEME UYGULAMA AMAÇLI KONSANTRE İNSEKTİSİT

– Çok düşük uygulama dozu ile etkili ve ekonomik çözümler üreten bir insektisittir.
– Formülasyon ve seyreltilmiş solüsyonları deride, mukozada, gözde hiçbir şekilde tahriş edici etki (iritan) yapmaz.
– Formülasyon her türlü seyreltici ile seyreltilebilir ve her türlü uygulama aracı ile ULV, sisleme, pulvarize etme yöntemi ile kullanılabilir.
– Hedef dışı canlılara karşı toksisitesi çok düşüktür, çevrede kolayca parçalanır.
– Açık ve kapalı alanlarda her türlü yöntemle uygulaması WHO tarafından tavsiye edilen insektisislerden biridir.

musca_domestica-500px

– Çok güçlü öldürücü etki (Killing etki)
– Hızlı bir düşürücü etki (Knock-down etki)
– Bağışıklık çökertici ve peformansı yükselten sinerjist madde içerir (PBO)
– Haşereleri saklandıkları yerden açığa çıkarır (Flushing-out etki)

PERTOX 20 EC

SENTETİK PYRETHROID 3 AKTİF MADDENİN OPTİMUM KOMBİNASYONU

Sivrisinek, karasinek, tatarcık ve kene mücadelesinde kullanılabilecek, uygun sulandırma oranı ile son derece ekonomik uygulama imkanı sunar

– PERTOX 20 EC, öldürücü aktif madde PERMETHRIN ile birlikte düşürücü TETRAMETHRIN ve sinerjist PBO ile kombine edilmiş yüksek etkili ve düşük uygulama maliyetli konsantre insektisittir.

– Rezidüel ilaçlama için uygundur.
– Hedef haşere üzerinde flushing out (dışarıya çıkarıcı) etkisi vardır.

kene-500px

– Çok güçlü öldürücü etki (Killing etki)
– Hızlı bir düşürücü etki (Knock-down etki)
– Bağışıklık çökertici ve peformansı yükselten sinerjist madde içerir (PBO)
– Haşereleri saklandıkları yerden açığa çıkarır (Flushing-out etki)

PERM-İL 15/5 EW

ULV VE SPREYLEME UYGULAMA AMAÇLI İNSEKTİSİT

– Etkin maddeler yağlı çözücüler içerisinde çözdürülür, sonra katkı maddeleri yardımı ile yüzey gerilimi düşürülerek su içerisinde homojen dağılım ve karışım sağlanır.
– Su bazlı olduğundan kokusuzdur,
– Buharlaşmadan uzun süre havada asılı kalır
– Çevre kirlenmesine yol açmaz
– Formülasyon yapısında bulunan buharlaşmayı geciktirici maddeler püskürtülen sprey damlacıklarının etrafını çepeçevre sararak, uzun süre havada asılı kalmasını sağlar. Buharlaşmadan uzun süre havada asılı kalan içi etkili maddeyle yüklü damlacıkların hedef haşere ile temas oranı ve dolayısı ile etkisi artar
– Taşıma, depolama ve kullanma sırasında yanma, parçalanma veya patlama tehlikesi yoktur

Mosquito on White

– Çok güçlü öldürücü etki (Killing etki)
– Hızlı bir düşürücü etki (Knock-down etki)
– Bağışıklık çökertici ve peformansı yükselten sinerjist madde içerir (PBO)

SERKİM 18 EC

SENTETİK PYRETHROID 3 AKTİF MADDENİN OPTİMUM KOMBİNASYONU

CYPERMETHRIN aktif maddesi, Dünya Sağlık Örgütü (WHO) tarafından; sivrisinek, karasinek, hamamböceği, kene, pire, akrep gibi geniş spectrumlu bir insektisit olarak onaylanmıştır.

– SERKİM 18 EC, öldürücü aktif madde CYPERMETHRIN ile birlikte düşürücü TETRAMETHRIN ve sinerjist PBO ile kombine edilmiş yüksek etkili ve düşük uygulama maliyetli konsantre insektisittir.
– SERKİM 18 EC, profesyonel uzman personel tarafından kullanılmak üzere özel olarak tasarlanmıştır
– Hedef dışı organizmalara karşı zararlı etkisi yoktur.

Mosquito on White

– Çok güçlü öldürücü etki (Killing etki)
– Hızlı bir düşürücü etki (Knock-down etki)
– Bağışıklık çökertici ve peformansı yükselten sinerjist madde içerir (PBO)

CYLFUTHRIL SUPER EC

ULV, SICAK SİSLEME, SPREYLEME UYGULAMA AMAÇLI KONSANTRE İNSEKTİSİT

– Ani etkilidir.
– İdeal formülasyon şekline sahiptir.
– Yüksek öldürücü, hızlı düşürücü, bağışıklık enzimini çökertici özelliktedir.
– Uygulama dozu düşük olduğundan maliyet avantajı sağlar.
– Hedef dışı organizmalara karşı zararlı etkisi yoktur.
– Kışlak mücadelesinde sisleme yöntemiyle olumlu sonuçlar verir

An Aedes canadensis mosquito isolated on white background.  Aedes canadensis are a common pest mosquito and may be possible West Nile Vectors.

– Çok güçlü öldürücü etki (Killing etki)
– Hızlı bir düşürücü etki (Knock-down etki)
– Bağışıklık çökertici ve peformansı yükselten sinerjist madde içerir (PBO)

SERİPEK 10 EC

SENTETİK PYRETHROID 3 AKTİF MADDENİN OPTİMUM KOMBİNASYONU

CYFLUTHRIN aktif maddesi, Dünya Sağlık Örgütü (WHO) tarafından; sivrisinek, karasinek, hamamböceği, kene, pire, akrep gibi geniş spectrumlu bir insektisit olarak onaylanmıştır.

– SERİPEK 10 EC, öldürücü aktif madde CYFLUTHRIN ile birlikte düşürücü TETRAMETHRIN ve sinerjist PBO ile kombine edilmiş yüksek etkili ve düşük uygulama maliyetli konsantre insektisittir.
– SERİPEK 10 EC, profesyonel uzman personel tarafından kullanılmak üzere özel olarak tasarlanmıştır
– Hedef dışı organizmalara karşı zararlı etkisi yoktur.

Tick on a plant straw

KENE MÜCADELESİNDE MAKSİMUM SONUÇ

– Çok güçlü öldürücü etki (Killing etki)
– Hızlı bir düşürücü etki (Knock-down etki)
– Bağışıklık çökertici ve peformansı yükselten sinerjist madde içerir (PBO)

LAMBDİL 2,5 EC

ULV, TERMAL SİSLEME, SPREYLEME YÖNTEMLİ KONSANTRE İNSEKTİSİT

– Halk sağlığı için önemli hastalıkların taşıyıcısı olan sivrisinek ve karasineklere karşı çok yüksek oranda etkilidir.
– Çok düşük dozlarda hedef zararlı ölümü hızla gerçekleşir ve bunu uzun süre kalıcı ve koruyucu etki izler.
– Zararlıları kovucu değil, öldürücü etkisi vardır.
– Önerilen dozlarda uygulandığında, çevre ve hedef dışı canlılar için zararsızdır.
– Her türlü seyreltici ile seyreltilir. Kullanımı kolay ve ekonomiktir.

Mosquito on White

– Çok güçlü öldürücü etki (Killing etki)
– Hızlı bir düşürücü etki (Knock-down etki)
– Bağışıklık çökertici ve peformansı yükselten sinerjist madde içerir (PBO)

Alan Spreyleri
LARVASİTLER
REZİDÜEL İNSEKTİSİTLER