CYPHENIL 400 EC

GÜÇLÜ ÖLDÜRÜCÜ, DÜŞÜRÜCÜ VE SİNERJİST ETKİLİ- ULV, SİSLEME, SPREYLEME YÖNTEMLİ İNSEKTİSİT

Tabiatta kolay parçalanabilen, birikim yapmayan, çevreye zarar vermeyen bir üründür.

– Çok düşük dozlarda bile etkili ve ekonomik formülasyon şekline sahiptir.
– Çok hızlı düşürücü ve kuvvetli öldürücü etkiye sahiptir.
– Sinerjist etkiye sahiptir
– Hedef dışı canlılara karşı çok düşük toksisitededir.

Close up Aedes albopictus dead (Stegomyia albopicta), also known as (Asian) tiger mosquito or forest mosquito isolated on white background

– Çok güçlü öldürücü etki (Killing etki)
– Hızlı bir düşürücü etki (Knock-down etki)
– Bağışıklık çökertici ve peformansı yükselten sinerjist madde içerir (PBO)