SERBATE 15 EC

IGR-JUVENIL HORMON ANALOĞU LARVASİT

Priproxyfen aktif maddesi normal dozunda uygulandığında WHO ve EPA tarafından “içme suyu sağlanan su kaynaklarında” kullanımına izin verilmiştir.

IGR-JUVENIL HORMON ANALOĞU PYRIPROXYFEN böcekler yumurtadan ergin oluncaya kadar gelişmelerini düzenleyen hormonlar tarafından kontrol edilirler. Kanda hangi hormon fazla ise, onun fonksiyonu daha baskındır. Bunlardan birinin kandaki miktarının eksik yada fazla olması gereken gelişmeyi geciktirir veya durdurur. Aynı zamanda böceklerde bazı anormal yapıların ortaya çıkarak böceğin üremesine engel olur. Bu durum böceklerle savaşta kimyasal maddelerin yerine geçebilecek alternatif yöntemler aranırken hormonların kullanılması fikrini doğurmuştur. Böceğin kendisine yada beslendiği ortama püskürtülerek uygulanan hormon içerikli preparatlar günümüzde sivrisinek ve karasinek larvalarına karşı kullanılmaktadır.

SERBATE 15 EC, uygulandığında haşerelere karşı larva ve nimflerinin gelişerek ergin hale gelme aşamasında PYRIPROXYFEN’ in etkisi ile larvadan pupaya, pupadan ergine geçmesine engel olur. Zararlıların yumurta, larva ve pupa aşamalarında salgılanan gençlik hormonu (JHA), pyrıproxyfenin sentetik olarak sağladığı gençlik hormonu benzeri (JHA) etkisi sayesinde başkalaşım geçirmesini bloke ederek zararlının ergin haline geçmesini engeller ve ölüm gerçekleşir.

Karasinek; 1 lt SERBATE 15 EC ile 3.000 m² alan ilaçlanır.
Sivrisinek; 1 lt SERBATE 15 EC ile 15 hektar alan ilaçlanır.